начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 11, Ноември 2018 г. > Решение № 11328 от 26.09.2018 г. по...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2018 г.

Решение № 11328 от 26.09.2018 г. по адм. дело № 1261/2018 г.

   Предмет на спора са допълнително установени данъчни и осигурителни задължения по ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО в периода 2010 – 2013 г.

   За да отхвърли жалбата, съдът е приел за доказано наличието на основание по чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 7...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.