начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 11, Ноември 2018 г. > Решение № 11411 от 27.09.2018 г. по...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2018 г.

Решение № 11411 от 27.09.2018 г. по адм. дело № 2489/2018 г.

   Предмет на спора са определени задължения за данък по ЗДДС в резултат на непризнато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 71, т. 1 във вр. с чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС и неначислен данък на основание чл. 86, ал...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.