начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 11, Ноември 2018 г. > Решение № 11445 от 27.09.2018 г. по...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2018 г.

Решение № 11445 от 27.09.2018 г. по адм. дело № 2767/2018 г.

   Предмет на спора са невнесен ДДС по издадени 5 фактури с предмет авансови плащания за покупко-продажба на недвижим имот в данъчните периоди октомври, ноември и декември 2015 г., януари и февруари 2016 г. и установено задължение за ДДС ведно с лихва.<...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.