начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 11, Ноември 2018 г. > Решение № 11541 от 01.10.2018 г. по...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2018 г.

Решение № 11541 от 01.10.2018 г. по адм. дело № 6940/2018 г.

   Предмет на спора са определени данъчни задължения по ЗДДС в резултат на отказан данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС по фактури, издадени от 15 доставчика с предмет доставка на пилешко месо, както и по ЗКПО за 2012 г. и 2013 г. поради не...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.