начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 11, Ноември 2018 г. > Решение № 188 от 09.05.2016 г. по т...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2018 г.

Решение № 188 от 09.05.2016 г. по търг. д. № 1787/2014 r., I т. о

   Договорът за финансов лизинг е “финансова услуга” по смисъла на параграф 13, т. 12 от ДР на ЗПП. Лизингополучателят - физическо лице, ще се ползва от защитата по чл. 143 ЗПП, ако има качеството на „потребител“ по смисъла на параграф 13, т. 1 ЗР на ЗП...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.