начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 11, Ноември 2018 г. > Решение № 284 от 5.12.2016 г. по гр...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2018 г.

Решение № 284 от 5.12.2016 г. по гр. д. № 1986/2016 г., IV г. о.

   Неизправната страна по предварителния договор за покупко-продажба може успешно да упражни преобразуващото си право по чл. 19, ал. 3 ЗЗД и да иска обявяването му за окончателен. Неплащането на цената не е пречка за упражняване на правото да бъде предя...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.