начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 11, Ноември 2018 г. > Съдържание на “Държавен вестник” от...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2018 г.

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 61 до бр. 82 от 2018 г.

   ДВ, бр. 61 от 24.7.2018 г.
Народно събрание
Закон за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения
Решение за избиране на член на Комисията за п...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.