начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 12, Декември 2018 г. > Решение № 12679 от 18.10.2018 г. по...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2018 г.

Решение № 12679 от 18.10.2018 г. по адм. дело № 8892/2018 г.

   Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2012 г., деклариран, но невнесен от ревизираното лице, вноски за самоосигуряващо се лице по КСО и ЗЗО за 2012 г., и за ДОО ведно с лихви.

   По отнош...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.