начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 12, Декември 2018 г. > Решение № 12768 от 22.10.2018 г. по...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2018 г.

Решение № 12768 от 22.10.2018 г. по адм. дело № 8559/2018 г.

   Предмет на спора са определени данъчни задължения по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2010 г. и 2011 г. до определен размер и съответните лихви.

   Съгласно чл. 118, ал. 1, т. 1 от ДОПК, с ревизионния акт се установяват задължения за да...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.