начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 12, Декември 2018 г. > Решение № 12728 от 22.10.2018 г. по...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2018 г.

Решение № 12728 от 22.10.2018 г. по адм. дело № 8432/2018 г.

   Предмет на спора са установени, в резултат на приложения особен ред за облагане по чл. 122 - 124а от ДОПК, задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. - 2012 г. ведно с лихви за забава.

   Преобладаваща съдебна практика приема, че д...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.