начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 12, Декември 2018 г. > Решение № 12826 от 23.10.2018 г. по...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2018 г.

Решение № 12826 от 23.10.2018 г. по адм. дело № 3868/2018 г.

   Предмет на спора са установени задължения за данък върху доходите по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2010 г. ведно с лихви.

   Размерът на данъка по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ е определен, като в общата годишна данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ с...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.