начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 12, Декември 2018 г. > Решение № 12889 от 24.10.2018 г. ад...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2018 г.

Решение № 12889 от 24.10.2018 г. адм. дело № 7055/2018 г.

   Предмет на спора е начислен данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ.

   Съпоставянето на касовите и безкасовите доходи и разходи е относимо към обстоятелствата по чл. 122, ал. 2, т. 8 и 16 от ДОПК за определяне на основата за облагане с ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.