начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 12, Декември 2018 г. > Решение № 12860 от 24.10.2018 г. по...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2018 г.

Решение № 12860 от 24.10.2018 г. по адм. дело № 3196/2018 г.

   Предмет на спора са установени допълнителни задължения за данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за данъчни периоди 2012 г. и 2013 г. ведно с лихви.

   Субект на държавната помощ по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ са и лицата, регистрирани като ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.