начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 12, Декември 2018 г. > Решение № 126 от 17.07.2017 г. по т...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2018 г.

Решение № 126 от 17.07.2017 г. по т. д. № 2453/2016 г., I т.о.

   Средствата, предоставени по програма САПАРД, са европейски средства по смисъла на Закона на за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ДВ, бр. 101/2015 г.) и по отношение на тях е приложим този закон.
Чл. 79...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.