начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г. > Заповед № РД01-879 от 22.10.2018 г....
в. Седмичен законник
бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Заповед № РД01-879 от 22.10.2018 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г.

   Министерство на труда и социалната политика

   Издадена от министъра на труда и социалната политика (ДВ, бр. 94 от 2018 г.)

   На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен о...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.