начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г. > Работното време на Служба по вписва...
в. Седмичен законник
бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Работното време на Служба по вписванията - гр. София

   На основание чл. 6, ал. 4 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията, във връзка с чл. 139 от Кодекса на труда, чл. 4а от Наредба за работното време, почивките и отпуските и раздел IV, т. 4 от Правилника за вътрешния трудов ред на Агенция п...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.