начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г. > Работното време на Служба по вписва...
в. Седмичен законник
бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Работното време на Служба по вписванията - гр. София

   На основание чл. 6, ал. 4 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията, във връзка с чл. 139 от Кодекса на труда, чл. 4а от Наредба за работното време, почивките и отпуските и раздел IV, т. 4 от Правилника за вътрешния трудов ред на Агенция п...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис