начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 1, 7 - 13 януари 2019 г. > Софтуер за управление на продажбите...
в. Седмичен законник
бр. 1, 7 - 13 януари 2019 г.

Софтуер за управление на продажбите в търговски обект

   Национална агенция за приходите

   Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС “софтуер за управление на продажбите в търговския обект” (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.