начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 1, Януари 2019 г. > Съдържание на “Държавен вестник” от...
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2019 г.

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 88 до бр. 99 от 2018 г.

   ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.
Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация
Закон за изменение на Търговския закон
Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и разви...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.