начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 2, Февруари 2019 г. > Решение № 16278 от 28.12.2018 г. по...
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2019 г.

Решение № 16278 от 28.12.2018 г. по адм. дело № 8653/2018 г.

   Предмет на спора са определени задължения по ЗДДФЛ за 2015 г. и лихви.

   Съгласно чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ облагаем е доходът от всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъц...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.