начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 11, 18 - 24 март 2019 г. > Списък на общините с безработица съ...
в. Седмичен законник
бр. 11, 18 - 24 март 2019 г.

Списък на общините с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г.

   ЗАПОВЕД № ЗМФ-112 от 4 февруари 2019 г.
На основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане нареждам:
Определям списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2018 г.
...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.