начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 13, 1 - 7 април 2019 г. > Данъчно облагане и задължителни оси...
в. Седмичен законник
бр. 13, 1 - 7 април 2019 г.

Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани - 2019 г.

   Национална агенция за приходите

   Как се облагат доходите на регистрираните земеделски стопани?
Най-общо доходите на регистрираните земеделски стопани се формират от извършваната от тях стопанска дейност и от държавни помо...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.