начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 5, Май 2019 г. > Решение № 4094 от 20.03.2019 г. по ...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2019 г.

Решение № 4094 от 20.03.2019 г. по адм. дело № 14316/2018 г.

   Предмет на спора e прекратена регистрацията по ЗДДС на ООД, на основание чл. 107, т. 4, б. „а” от ЗДДС.

   Съгласно чл. 107, т. 4, б. „а“ ЗДДС (в приложимата редакция на ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.), прекратява...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 5, Май 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис