начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 5, Май 2019 г. > Решение № 4094 от 20.03.2019 г. по ...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2019 г.

Решение № 4094 от 20.03.2019 г. по адм. дело № 14316/2018 г.

   Предмет на спора e прекратена регистрацията по ЗДДС на ООД, на основание чл. 107, т. 4, б. „а” от ЗДДС.

   Съгласно чл. 107, т. 4, б. „а“ ЗДДС (в приложимата редакция на ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.), прекратява...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.