начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 5, Май 2019 г. > Решение № 4231 от 21.03.2019 г. по ...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2019 г.

Решение № 4231 от 21.03.2019 г. по адм. дело № 7946/2018 г.

   Предмет на спора са допълнително определени задължения по ЗДДС, данък по чл. 48 ЗДДФЛ и здравноосигурителни вноски ведно с лихви за просрочие.

   Доставка на стока съгласно легалната дефиниция, дадена в чл. 6 ЗДДС, е прехвърлянет...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.