начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 5, Май 2019 г. > Решение № 4481 от 26.03.2019 г. по ...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2019 г.

Решение № 4481 от 26.03.2019 г. по адм. дело № 14774/2018 г.

   Предмет на спора е установено допълнително задължение за ДДС ведно с лихви на основание чл. 111, ал. 1 във вр. с чл. 27, ал. 5 ЗДДС.

   Нормата на чл. 27, ал. 5 ЗДДС в глава втора на ЗДДС „Данъчно събитие и данъчна основа“ се явя...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 5, Май 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис