начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 5, Май 2019 г. > Решение № 4481 от 26.03.2019 г. по ...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2019 г.

Решение № 4481 от 26.03.2019 г. по адм. дело № 14774/2018 г.

   Предмет на спора е установено допълнително задължение за ДДС ведно с лихви на основание чл. 111, ал. 1 във вр. с чл. 27, ал. 5 ЗДДС.

   Нормата на чл. 27, ал. 5 ЗДДС в глава втора на ЗДДС „Данъчно събитие и данъчна основа“ се явя...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.