начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 19, 13 - 19 май 2019 г. > Отменя се задължението на лицата по...
в. Седмичен законник
бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

Отменя се задължението на лицата по чл. 4 от ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС в срок до 12 май

   Държавна агенция “Национална сигурност”

   С изменения, отразени в § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изде...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.