начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г. > Осигурителен доход и здравноосигури...
в. Седмичен законник
бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г.

Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от КТ

   Разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) определя дохода, сроковете и начина на внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отгл...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.