Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г.
Законодателство

По-важните акценти в Наредба № Н-9 за регистрите, водени от Агенция “Митници”

В “Държавен вестник”, бр. 94 от 13.11.2018 г., е обнародвана и влязла в сила от същата дата Наредба № Н-9 от 7 ноември 2018 г. за регистрите, водени от Агенция “Митници”, издадена от министъра на финансите. Същата е допълнена и в ДВ, бр. 9 от 29.01.2...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Декларация за действителни собственици ще подават фирми, чиито собственици са регистрирани чуждестранни лица, и техните действителни собственици - физически...

Народното събрание прие на първо и второ четене промени в Закона за лечебните заведения

Народното събрание прие на първо и второ четене промени в Закона за лечебните заведения. Парламентът удължи с четири години срока за придобиване на специалност “Обща медицина” от личните лекари, които нямат такава. Досегашният срок беше 3 юни 2019 г....

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за решаване на проблема с храненето на военнослужещите

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за решаване на проблема с храненето на военнослужещите. С измененията се дава възможност при наличие на обективна невъзможност за осигуряване на б...

Парламентът прие промени в Закона за държавната собственост на второ четене

Парламентът прие промени в Закона за държавната собственост на второ четене. С промените се оптимизира процедурата, свързана с отчуждаването на частни имоти за държавни нужди. В закона беше записано, че в седeмдневен срок от постъпване на искането съ...

Министерски съвет

Правителството одобри проект на Закон за марките и географските означения

Правителството одобри проект на Закон за марките и географските означения. Чрез предложените изменения в действащата към момента правна уредба в областта на марките и географските означения ще се постигане съответствие между българското и европейскот...

Държавен вестник

ДВ, бр. 36 от 3.5.2019 г.

Конституционният съд прие Решение № 5 от 19 април 2019 г. по конституционно дело № 12 от 2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 89 от 25 април 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. 2. Поста...

ДВ, бр. 37 от 7.5.2019 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и...

Въпроси и отговори

База за изчисляване на обезщетението при уволнение след придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Освободихме служител от 01.01.2019 г. по взаимно съгласие, за да може да получи пенсия. На следващия ден отново го назначихме на работа, поради което временно беше стопирано изплащането на обезщетението. На 12 февруари получих заповед за изплащане на...

Възнаграждение за платен годишен отпуск, ползван след продължителен отпуск по майчинство

Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск, който се ползва веднага след продължителен отпуск по майчинство? Ако заплатата преди началото на отпуска по майчинство (2017 г.) е била на нивото на минималната за страната работна заплата, ...

Данъчно третиране на доходите, придобити при конкурси, състезания и игри

Българско дружество на случаен принцип (томбола по радиото) избира двама човека, на които да направи безплатно обучение. Това е един вид награда за спечелилите лица на случаен принцип. Дружеството издава фактури към тези лица, в които се начислява ст...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 22/2019 г.

Дело C‑278/18, решение от 28 февруари 2019 страни: Manuel Jorge Sequeira Mesquita срещу Fazenda Pública, Предмет на спора е облагане с ДДС на договор за прехвърляне на стопанисване на земеделски имоти със засадени лозя. Господин “А”, който...

Заплащане на продуктова такса

Имам въпрос, свързан с използването на найлонови торбички. Имаме няколко вида найлонови торбички, които не отговарят на предвидените в наредбата за продуктови такси размери и микрони дебелина. Въпросът ми е как най-икономически изгодно да подходим? К...

Отчитане на извънредни разходи

Автомобил на наш клиент счупи бариера, която не е ДМА. Получихме фактура за ремонта за 600 лв. с ДДС, изплатена сума щета 650 лева. Трябва ли да компенсирам възникналите извънредни разходи 500 лева с извънредните приходи и да посоча само разликата в ...

Покупка на софтуер

Българска фирма, регистрирана по ДДС, закупува софтуер от доставчик в ЕС - превежда сумата и изтегля софтуера (по-скоро лиценза за ползването му за определен период).  След това продава този лиценз за ползване на български клиенти. Тъй като не е на т...

Право на данъчен кредит за стоки, закупени в период на временна дерегистрация

По правило право на данъчен кредит имат само регистрираните за целите на облагането с ДДС лица. В случаите на чл. 68, ал. 1, т. 1-4 от ЗДДС и при наличието на изискванията на чл. 69 те имат право да приспаднат от задълженията си по закона сумите за д...

Признаване за данъчни цели на разходите за обучение

Българско дружество, регистрирано по ДДС, избира трима новозавършващи студенти, които записва на допълнителен курс за своя сметка. В зависимост от резултатите от завършения курс дружеството може да назначи един, двама или никой от тях на трудов догов...

Смяната на собственика не е основание за уволнение

Фирмата, в която работим, беше продадена. Преди няколко дни получихме заповеди за уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда поради ликвидация на предприятието, въпреки че то не се ликвидира. Производството остава същото и мястот...

Справочник

Данъчен финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество

Национална агенция за приходите Определяне на данъчен финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество (КЧД): ПРАВИЛО: Неразпределената печалба от текущата година на чуждестранно образувание и печалбата, реализирана от място на ст...

Общи правила на публичната продан

НАЧИН НА ПРОДАЖБАТА 1. Начини на продажбата на вещи в производството по принудително събиране по ДОПК Публичната продан е част от принудителното изпълнение върху вещи и имоти. По отношение на продажбата на движими вещи законодателят изисква публичнат...

Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от КТ

Разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) определя дохода, сроковете и начина на внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отгл...

Отпадат ограниченията за работа на българи в Швейцария

Министерство на труда и социалната политика От 1 юни 2019 г. отпадат ограниченията за работа на граждани на България в Швейцария. Сънародниците ни ще могат да пребивават свободно в страната при условие, че имат работно място. Това стана възможно, сл...

Публична продажба на постоянно определени места - общи правила и условия за намаляване на цената

1. Публична продажба - общи правила Движими вещи, чиято първоначална продажна цена не надвишава 5000 лв. и които се намират на мястото на продажбата, могат да се продават чрез публична продажба на постоянно определени места, при която вещта се предав...

Справочна информация бр. 22/2019

Централни валутни курсове за периода 23.05. - 30.05.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...