начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 27, 8 - 14 юли 2019 г. > Вътрешни правила за извършване на с...
в. Седмичен законник
бр. 27, 8 - 14 юли 2019 г.

Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА “Главна инспекция по труда” за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания

   Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

   I. Общи положения
Чл. 1. Настоящите Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания (Вътрешни ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.