начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 27, 8 - 14 юли 2019 г. > Данъчно регулиране при прекратяване...
в. Седмичен законник
бр. 27, 8 - 14 юли 2019 г.

Данъчно регулиране при прекратяване с ликвидация или обявяване в несъстоятелност

   Национална агенция по приходите

   I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност за периода до заличаването му данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си по общия ред на ЗКПО и п...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.