начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 7, Юли 2019 г. > Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. ...
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2019 г.

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (загл., изм., Дв, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)

   В сила от 02.01.2003 г.
Издадена от министъра на труда и социалната политика
Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2003 г., изм., ДВ, бр. 39 от 25 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 88 от 8 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., попр., ДВ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис