начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 7, Юли 2019 г. > Наредба за отпускане и изплащане на...
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2019 г.

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

   В сила от 01.01.2002 г.
Приета с ПМС № 32 от 11.02.2002 г.
Обн., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм., ДВ, бр. 19 от 9 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 фе...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.