начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 7, Юли 2019 г. > Решение № 8636 от 10.06.2019 г. по ...
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2019 г.

Решение № 8636 от 10.06.2019 г. по адм. дело № 1371/2019 г.

   Предмет на спора са определени данъчни задължения за ДДС и лихви.

   Съгласно чл. 7, ал. 1 ЗДДС вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика - регистрирано по този закон ли...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.