начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 7, Юли 2019 г. > Решение № 95 от 13.09.2016 г. по тъ...
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2019 г.

Решение № 95 от 13.09.2016 г. по търг. дело № 240/2015 г., II т. о.

   Договорът за жилищен ипотечен кредит не е сделка, имаща за предмет финансови инструменти по смисъла на чл. 3 от Закона за пазарите на финансовите инструменти.
По силата на чл. 58, ал. 1 ЗКИ банката кредитодател е задължена в условията, при коит...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.