начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 7, Юли 2019 г. > Съдържание на “Държавен вестник” от...
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2019 г.

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 33 до бр. 37 от 2019 г.

   ДВ, бр. 33 от 19.4.2019 г.
Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за ик...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.