начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 8, Август 2019 г. > Наредба за елементите на възнагражд...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

   В сила от 01.01.2000 г.
Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г.
Обн., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 36 от 12 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.