начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 8, Август 2019 г. > Решение № 9420 от 19.06.2019 г. по ...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.

Решение № 9420 от 19.06.2019 г. по адм. дело № 4428/2019 г.

   Предмет на спора е непризнато право на преотстъпване до 60% на данъка върху печалбата за периода 2012 г. със съответните лихви за забава.

   Разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ, в приложимата й към 2012 г. редакция, предвижда,...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.