начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 8, Август 2019 г. > Решение № 9434 от 19.06.2019 г. по ...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.

Решение № 9434 от 19.06.2019 г. по адм. дело № 5717/2019 г.

   Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС и корпоративен данък ведно с лихви за забава, за отчетни периоди 2015 и 2016 г.

   По разясненията на СЕС в т. 47 на решението му по дело С-18/13 евентуалното неизпълн...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.