Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 8, Август 2019 г. > Решение № 9434 от 19.06.2019 г. по ...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.

Решение № 9434 от 19.06.2019 г. по адм. дело № 5717/2019 г.

   Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС и корпоративен данък ведно с лихви за забава, за отчетни периоди 2015 и 2016 г.

   По разясненията на СЕС в т. 47 на решението му по дело С-18/13 евентуалното неизпълн...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис