начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 8, Август 2019 г. > Решение № 9809 от 26.06.2019 г. по ...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.

Решение № 9809 от 26.06.2019 г. по адм. дело № 4528/2019 г.

   Предмет на спора е ДДС за периода от март 2016 г. до март 2017 г. ведно с начислените лихви за забава, както и за периода от март до април 2017 г.

   Ревизията е извършена по общия ред, а не по чл. 122 ДОПК, което не води до нищо...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.