начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 8, Август 2019 г. > Решение № 9906 от 27.06.2019 г. по ...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.

Решение № 9906 от 27.06.2019 г. по адм. дело № 14624/2018 г.

   Предмет на спора са определени задължения на основание чл. 19 ДОПК, представляващи дължим и невнесен ДДС от дружеството за данъчен период 08.2014 г. ведно с лихви.

   По силата на чл. 19, ал. 2 ДОПК, за да носи отговорност управи...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.