начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 8, Август 2019 г. > Съдържание на “Държавен вестник” от...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 38 до бр. 41 от 2019 г.

   ДВ, бр. 38 от 10.5.2019 г.
Народно събрание
Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси
Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Закон за ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.