начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г. > ДВ, бр. 57 от 19.7.2019 г.
в. Седмичен законник
бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г.

ДВ, бр. 57 от 19.7.2019 г.

   Народното събрание прие Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2018 г.
Правителството прие Постановление № 179 от 15 юли 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерс...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.