начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г. > Указания по прилагане на Закона за ...
в. Седмичен законник
бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г.

Указания по прилагане на Закона за независимия финансов одит във връзка с изискванията относно съдържание на одиторските доклади за резултатите от задължителен финансов одит на годишни финансови отчети на предприятия от обществен интерес

   Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

   Настоящите разяснения се издават по повод констатирани от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори случаи на несъответствия на одиторските доклади спрямо зак...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.