начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 9, Септември 2019 г. > Процедура за достъп на граждани на ...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2019 г.

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Разрешение за работа” на командировани работници - граждани на трети държави

   Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта

   Документът „Разрешение за работа” се издава от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта по искане на местното лице, приемащо на работа командирован...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.