начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 9, Септември 2019 г. > Процедура за достъп на граждани на ...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2019 г.

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Разрешение за работа” на командировани работници - граждани на трети държави

   Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта

   Документът „Разрешение за работа” се издава от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта по искане на местното лице, приемащо на работа командирован...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис