начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 9, Септември 2019 г. > Решение № 10349 от 04.07.2019 г. по...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2019 г.

Решение № 10349 от 04.07.2019 г. по адм. дело № 4432/2019 г.

   Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48 ЗДДФЛ за 2012 г. върху годишна данъчна основа по чл. 17 ЗДДФЛ ведно с лихва.

   При извършена проверка на лицето е констатирано несъответствие между стойността на имуще...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис