начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 9, Септември 2019 г. > Решение № 10536 от 08.07.2019 г. по...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2019 г.

Решение № 10536 от 08.07.2019 г. по адм. дело № 11773/2018 г.

   Предмет на спора e поправка на очевидна фактическа грешка в съдебно решение.

   Съгласно разпоредбата на чл. 175, ал. 1 АПК по свой почин или по искане на страна съдът може да поправи допуснати в решението писмени грешки, грешки ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.