начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 9, Септември 2019 г. > Решение № 10664 от 09.07.2019 г. по...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2019 г.

Решение № 10664 от 09.07.2019 г. по адм. дело № 3146/2019 г.

   Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ за 2009 г.

   Касационната жалба е недопустима по чл. 160, ал. 6 от ДОПК в приложимата редакция от ДВ, бр.77/18.09.2018 г. С цитираното изменение на ДОПК е...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис