начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 9, Септември 2019 г. > Решение № 195 от 31.01.2018 г. по т...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2019 г.

Решение № 195 от 31.01.2018 г. по търг. дело № 370/2017 г., I т. о.

   Понятието „действителен притежател на марката“, употребено в разпоредбата на чл. 26, ал. 5, т. 2 ЗМГО, не е идентично с понятието „собственик на марката“, придобил права върху нея чрез регистрацията й по надлежния ред, а следва да бъде тълкувано в см...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.