Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 9, Септември 2019 г. > Съдържание на “Държавен вестник” от...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2019 г.

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 42 до бр. 61 от 2019 г.

   ДВ, бр. 42 от 28.5.2019 г.
Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Закон за изменение и допълнение на Зако...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис