начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 9, Септември 2019 г. > Съдържание на “Държавен вестник” от...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2019 г.

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 42 до бр. 61 от 2019 г.

   ДВ, бр. 42 от 28.5.2019 г.
Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Закон за изменение и допълнение на Зако...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.