начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г. > ДВ, бр. 73 от 17.9.2019 г.
в. Седмичен законник
бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г.

ДВ, бр. 73 от 17.9.2019 г.

   Народното събрание прие Решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г.
Правителството прие:
1. Постановление № 228 от 13 септември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 201...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.