начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г. > Правителството одобри проекта на За...
в. Седмичен законник
бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г.

Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

   Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). С него се въвеждат в националното данъчно законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установява...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.